Férfias férfi: szoft vagy macsó?

Miben jobbak a férfiak, miben lehetnek sikeresebbek, győzhetnek-e egy vitában egy hölggyel szemben, és hogyan lehetnek képesek harmonikus párkapcsolatba lépni? Egyre több anya neveli egyedül fiát, akit óvónénik, tanítónénik, tanárnők, majd barátnők vesznek körül. Hol a minta egy férfinak a férfivá váláshoz? Hogyan fejleszthető a férfiasság?

Mennyit számít a méret?

A két nem közötti különbözőségek nyilvánvalóak. Egy csinos, de félénken stoppoló nő hamarabb biztosít fuvart magának, és egy határozott férfi gyorsabban átlátja, hogyan kerülje el a körúton kialakuló dugóba ragadást gyors, problémamegoldó gondolkodásával. A két nem eltérő biológiai adottságokkal rendelkezik, melyekből számtalan lelki adottság következik. A férfiaknak nagyobb az agykoponyájuk, így nagyobb térfogatú az agyuk is, a bal agyféltekéjük pedig differenciáltabb, ami azt jelenti, hogy a számolás, az analitikus, elemző gondolkodás, a logika, a racionalitás, a matematika, a részletek észlelése, a tervezés, a struktúra, a stratégiaalkotás területein általában ők jeleskednek. A férfiakat bal agyféltekés dominanciájuk miatt a köztudat eszesebbnek tartja. Egy vizsgálatban összehasonlították a két nem IQ-ját és azt találták, hogy valóban több a kimagasló intelligenciával rendelkező férfi, viszont a statisztika szerint a perifériára szorult férfiak száma sem elhanyagolható mennyiség. Ezzel szemben a nők között kevesebb a kimagasló teljesítmény, viszont egyenletesebb az IQ görbe eloszlása. Ez az értelmi intelligencia vizsgálatának eredménye, érzelmi intelligencia terén más a helyzet.

ferfi0.png

Mielőtt azt hinnénk, hogy az IQ tesztek a férfiak agyának kedveznek, tudnunk kell, hogy az IQ tesztek két részre oszthatók: verbális és performációs altesztekre. A verbalitás vizsgálatakor például általános műveltséget, számolást, problémamegoldó képességet, memóriát tesztelnek, míg a performációs, azaz nem nyelvi feladatok cselekvésesen megoldható próbákat tartalmaznak. Ezek során a velünk született, mélyebb képességeket is megvizsgálják, a logikát, a figyelmi képességet, a koordinációt, a részek egésszé rendezésének képességét, az érzékelés és a mozgás összehangolását.

A női agy

A két nem agyáról készült összehasonlító képeken jól látható, hogy a nők kisagya – mely az egyensúlyért, a harmonikus, esztétikus mozgás kivitelezésének képességéért felelős – fejlettebb, továbbá, hogy a nőnél jobb az „átjárás” a két agyfélteke között. Bár bal agyféltekéjük kevésbé differenciált, a corpus callosumnak nevezett agyféltekéket összekapcsoló agyi struktúrán át könnyebben át tudnak kapcsolni analógiás gondolkodásból logikusba, számolásból intuícióba, a részletek tanulmányozásából az egész figyelembe vételébe, objektivitásból érzelmibe. A férfiak bal agyfélteke dominanciájával jár, hogy ez a féltekéjük sérülékenyebb, ezért kisfiúkként később tanulnak meg beszélni, és közöttük több a gyerekkori beszédzavar is. A nők jobbféltekések, amely az érzelmekért felelős, ezért hajlamosabbak a gyakori kedélyállapot-változásra, és akár a menstruáció előtti érzelmi hullámzásokra.  

ferfi7.jpg

Sikeres férfi & sikeres nő

A férfiak és nők sikeres önérvényesítését vizsgáló nemrégiben készült kutatás eredménye szerint a két nem nagyjából azonos hatékonysággal képes eljutni a céljáig, de más úton: a férfiak erővel, a nők kreativitással. A nők gyakran elrejtik a dominanciaigényüket és irányításra való vágyukat, ritkán ragadják magukhoz a döntés jogát nyíltan, és gyakrabban megjelenik bennük a konszenzuskereső attitűd. A férfiak konfliktushelyzetben inkább magukra figyelnek, nem a partnerükre, és nyíltan képesek vállalni saját érdeküket. Ezek az eltérések más-más helyzetben juttatják előnyhöz a két nemet. Ha az álláspontot nem szabad feladni, ha kitartásra van szükség, a férfiak boldogulnak jobban, főleg, ha az alternatív utak kreatív becserkészése több veszélyt hozna, mint a kitartó ragaszkodás. Ha a faltörő kos –módszer nem jár sikerrel, előnyhöz juthatnak a nők intuícióikra hallgatva finom, ráhangolódó, kreatív gondolkodásukkal.

férfi4.jpg

Ha adódik egy probléma, két úton lehetséges megoldani: érzelmi vagy problémafókusszal. A férfiak általában a szituációra koncentrálnak, és mihamarabb megoldást keresnek, ritkán borulnak sírva kollégáik vállára a probléma okozta érzelmeik miatt. A nők többsége ösztönösen érzelmi fókusszal reagál, először a rossz érzéseket akarja megszüntetni. Ha a helyzet megváltoztatható, a férfiak jutnak gyorsabb megoldáshoz, ha viszont nincs mit tenni, a nők megküzdése jobb, hiszen ők feldolgozzák azokat az érzéseket, melyekkel a helyzet együtt jár (mint férfiak, mind nők esetében). A nők ezért élnek 5-6 évvel tovább férfi társaiknál, hiszen nem verték beléjük gyerekkorukban, hogy ne sírj, a kisfiúk nem sírnak! Ha a férfiak képesek eltanulni a nők viselkedését, mindenfajta helyzetben sikeresek lehetnek, és fordítva.

„Férfi és nő hogy érthetnék meg egymást? Hisz mind a kettő mást akar
- a férfi nőt, a nő férfit.” (Karinthy Frigyes)

ferfi11.jpg

A férfiak és a párkapcsolat

A két fél nem egyszerre érkezik meg a párkapcsolatba. Lehet, hogy fizikai szinten egyszerre közelítenek egymáshoz, de a lelki sebességük egészen eltérő lehet. Hogy mennyire képes valaki „beleállni” a kapcsolatba, nem titok, hogy nagyban függ a saját szüleihez való viszonyától. Az első női-férfi kapcsolat tapasztalata mindenki számára a saját anyja-apja viszonya, amit tovább bonyolít, hogy ő hogyan tudott alkalmazkodni hozzájuk. Ha valakinek az anyjával, apjával is jó a viszonya, könnyebb lesz számára a házasság, mint ha kapcsolatuk viharait sosem sikerül csillapítani. Hiszen a házasság is alkalmazkodáson alapul, a döntő kérdés, hogy könnyű vagy nehéz-e az alkalmazkodás.

C.G. Jung tapasztalatai szerint ahol sok a külső nehézség, ott a konfliktusokra nem jut energia, ezért azok nem is érnek el drámai feszültséget. Ezért gyakori, hogy amint a szociális biztonságot sikerült megteremteni, gyakoribbá válnak a veszekedések, hiszen több energia fordítható a tudatosításukra. Ezek neurózishoz, ideiglenes vagy tartós szétváláshoz, hűtlenséghez is vezethetnek, amennyiben nem sikerül a háttérben húzódó okokat feltárni. Ezen a ponton még nagyobb szükség van a másik nem erényeinek eltanulására: a nőnek meg kell tanulnia érzelmeit kontrollálni, nem engedni a biológiai behuzalozottságnak, hogy hangulati hullámai felborítsák a párkapcsolat csónakját, a férfinak pedig figyelnie kell, hogy felvegye a ritmust az érzelemcsere váltakozásával, de ne elsodortassa el magát velük, hanem finom érzékenységgel fogadja a másik impulzusait. Ilyen módon a két nem képes lesz megérteni egymást, a kapcsolat mélyülésével törvényszerűen jelentkező konfliktusokat lehetőségként felfogni, és együttes erővel bontani ki a jelentésüket. Ekkor a krízis emelheti a kapcsolatot, de csak akkor, ha az ott keletkező energia visszafordítódik a kapcsolatba, azaz ha a tapasztalatok egymás és önmagunk jobb megértéséhez és elfogadásához vezetnek.

 ferfi2.jpgA kínai nyelvben a krízis szó két jelből áll: a veszély és esély szóból. És valóban lehet egy elmulasztott esély, ami veszélyessé teszi a folytatást, és lehet valódi esély is, amennyiben sikerül tudatosítani a valódi, háttérproblémát.


Hogyan tanulhatok a másik nemtől?

A kapcsolat elején rózsaszín ködben lebeg mindenki, aki szerelmes. Nem igazán a másikat látjuk ilyenkor, sokkal inkább belülről vetítjük ki a nő vagy férfiideálunkat a másikra. Egy „fantompartnerbe” vagyunk szerelmesek, egészen addig, míg elegendő időnk nem nyílik a projekcióink lebontására, és a másik valódi megismerésére. A megismerés csak kölcsönös kommunikáció útján történhet. Ez nem azt jelenti, hogy beszélgessünk sokat, hiszen nem mindegy, hogy előadás tartunk, vagy párbeszédet. Ha gyerekkorunkban nem tanultuk meg, felnőttként kell elsajátítanunk a megfelelő kommunikációt, ebben segítenek például az erőszakmentes kommunikáció módszere, a különböző asszertivitás módszerek, és az értő figyelem technikái. Mielőtt azonban a másikhoz szólunk, tisztába kell kerülnünk a saját érzéseinkkel. Ebben segít a naplóírás – ha nem csak az eseményeket, hanem az érzelmeinket, tapasztalatainkat és felismeréseinket is lejegyezzük – az árnyékszemélyiségünkkel való munka, és minden önismereti, pszichológiai módszer, ami által világosabban rálátunk saját lelkünk vakfoltjaira.

férfi3.jpg

A Johari ablak az önismereti munka során leggyakrabban használt modell, mely segít önmagunk megértésében, Rajzold le és töltsd ki az egyes részeket: Az Aréna részbe írd azokat a tulajdonságaidat, melyekkel tisztában vagy, pl. név, hobbi, politikai nézet, hit, egyéb jellemzők. A Vak terület kitöltéséhez a környezeted kell kérned, ide azok a jellemzőid kerülnek, melyekről mások tudnak, neked viszont fogalmad se volt. A Zárt terület a rejtett éned, titkaid területe, például olyan vélemények, melyeket a jó viszony érdekében inkább megtartasz magadnak. A Sötét részt senki sem ismeri, de vészhelyzetben előtör belőlünk, amin környezetünk és mi magunk is meglepődhetünk. Keress ide korábbi tapasztalatokat!

 Igazán férfi vagyok-e?

A férfiassághoz hozzátartoznak bizonyos nemileg kódolt funkciók, melyek nélkül a férfiasság megélése nem lehet teljes. Nem biztos, hogy konkrétan ki tudjuk mondani, hogy az a baj, hogy nem vagyok kapcsolatban a maszkulin energiáimmal, lehet, hogy csak addig jutunk el, hogy valami nincs rendben. Az alábbi néhány kérdés abban próbál segíteni, hogy megvizsgálhassuk, elegendő teret kap-e férfi mivoltunk:

  • Mennyi új inger ér hetente? Mik azok a tevékenységek, melyekkel új helyzetekbe tudom hozni magam?
  • Van-e lehetőségem felfedezni ismeretlen dolgokat? Milyen területeket nyílik erre lehetőségem? A sportban, a munkában, a párkapcsolatomban, vagy még hol?
  • Van-e szerepe a versenynek az életemben, tudok-e rendszeresen győzelmeket elkönyvelni?
  • Milyen területeket hódítottam meg az utóbbi időben?
  • Kielégítő-e a szexuális életem?
  • Hol érzem magad termékenynek az életemben? Milyen gyakran hozok létre, alkotok meg új dolgokat?
  • Van-e kit, mit védenem, képes vagyok-e egzisztenciális és érzelmi értelemben is biztonságot teremteni?                 
A pozitív válaszok lehetőségének megteremtésével, és a másik nem erényeinek eltanulásával közelebb juthatunk saját nemiségünk integráltabbá tételéhez, ami meghatározza mindennapi közérzetünket.

ÍRD MEG KOMMENTBEN A VÉLEMÉNYED, HOGYAN FEJLESZTHETŐ A FÉRFIASSÁG!

Geszvein Erika
pszichológus